Personal Data Processing Practice

Verwerking van persoonsgegevens

Wij willen zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. Net zoals wij goed voor onze klanten zorgen.

We verwerken persoonsgegevens voor verkoop- en marketingdoeleinden, doeleinden met betrekking tot klantenservice en klantrelatie, evenals doeleinden met betrekking tot de verbetering van de klanttevredenheid en onze diensten. Wanneer u ons een formulier stuurt via onze online service, wordt de door u verstrekte informatie door ons verwerkt.

Het is niet toegestaan ​​gegevens van personen onder de 16 jaar op formulieren mee te sturen, tenzij bij het betreffende formulier anders is aangegeven. Wij en onze geselecteerde verwerkers van persoonsgegevens verwerken persoonsgegevens in beveiligde systemen.

Marketing 

Lees het privacybeleid voor marketinginformatie.

Cookies 

Naast de informatie die u op formulieren verstuurt, slaat onze online dienst cookies op uw server op in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Verwijderen uit emailbestand

Als u wilt, kunt u een e-mailmarketingverbod instellen door een specifiek verzoek te sturen of door de link te gebruiken die in elk marketingbericht is opgenomen.

Recht van beroep

Indien u meent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Vragen?
Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.

 

Kennet Strand
tel: kennet@greenbaymarine.com
email: +358 40 5577112

 

Greenbay Marine Ltd Ab kunnen ook voorwaarden toepassen die specifiek zijn voor een dienst, in welk geval ze voorrang hebben.